Allergievereniging
Een op de vier Nederlanders is allergisch of zal het ooit worden. Onder andere eczeem, astma en diverse stofwisselings- en darmstoornissen kunnen het gevolg zijn van overgevoeligheidsreacties. Voedselallergie is één van de bekendste verschijningsvormen.

Allergieën vormen een groep verschillende aandoeningen, die een mens van een beetje tot ernstig ziek kunnen maken en die één ding gemeen hebben: om een nog steeds niet duidelijke reden reageren lichaamscellen op stoffen die normaliter geen enkele bedreiging vormen.

De V.A.P. streeft naar meer begrip ten aanzien van allergie en patiënten met een allergie. Dit proberen we te doen door het geven van voorlichting over allergie en de gevolgen die dit heeft voor de leefomgeving van de patiënt. Allergische aandoeningen hebben vaak grote effecten op de huis-, werk-, en schoolsituatie. Ook binnen relaties kan dit gevolgen hebben. De V.A.P. wil zich inspannen om zoveel mogelijk patiënten van advies te voorzien.

Omdat informatie voorziening essentieel is voor allergie patiënten en IIN een handige software oplossing heeft die zowel de producent als de consument op een goede en prettige manier kan informeren, ziet de Vereniging van Allergie Patiënten de meerwaarde van IIN en ondersteund zij IIN.

Meer informatie?

We helpen u graag verder. Bel gerust:

+316 21487810
info@iin.fm


Onze contactgegevens