Kennisgeving en ontwikkelingen juli 2019

Graag delen we onze nieuwsbrief van juli 2019 met u!

Markant wordt G’woon

Al langere tijd is SuperUnie bezig om de merken Markant, Perfekt en enkele andere huismerken van verschillende supermarkten om te zetten naar het merk G’woon. Deze transitie is op dit moment nog in volle gang. De producten die overgaan op G’woon, blijven niet altijd dezelfde producten. Sommige producten worden door andere fabrikanten gemaakt, wat kan betekenen dat het recept van het product verandert (en daarmee de voedingswaarden en allergenen). Bij IIN zijn intussen ook veel producten al omgezet naar G’woon. Voor u kan dat betekenen dat uw gebruikte product een andere EAN krijgt en wellicht ook van samenstelling verandert. Mocht dat voor u gelden, dan bent u daar inmiddels over geïnformeerd. Maakt u na deze omzetting geen gebruik meer van het merk G’woon, dan kunt u dat aan ons doorgeven, zodat wij deze producten uit uw database kunnen verwijderen.

IIN op Facebook

IIN heeft ongeveer een maand geleden de stoute schoenen aangetrokken en een eigen Facebook-pagina gemaakt. Op deze pagina zullen relevante ontwikkelingen, interessant nieuws en de laatste nieuwsbrieven worden gedeeld. Ook vindt u daar onze contactinformatie. Interesse om ons te volgen? Kijk dan eens op onze Facebookpagina! De pagina heet ‘Ingrediënten Informatie Nederland’.

Is de bestaande medische voeding toereikend voor de ondervoede oudere?

Onderzoek in Europa laat zien dat 20-30% van de mensen van 75 jaar of ouder lijdt aan ondervoeding. De WHO (World Health Organization) definieert ondervoeding als een lichaamstoestand die wordt veroorzaakt door een tekort aan inname of opname van voeding resulterend in een veranderde lichaamssamenstelling en lichaamscelmassa, met als gevolg een verminderd fysiek en mentaal functioneren en een slechtere klinische uitkomst van ziekte. Mensen raken bijvoorbeeld ondervoed door verlies van eetlust en verminderde efficiëntie in opname van eiwitten, waardoor ze een hogere behoefte aan eiwitten hebben. Ondervoeding kan voor de oudere nadelige gevolgen hebben, zoals depressie, verminderde functie, botbreuken door vallen, verminderde weerstand, etcetera. Veel ouderen krijgen voor de behandeling van ondervoeding medische voeding voorgeschreven. Deze voeding zorgt ervoor dat de oudere in een klein volume extra energie en voedingsstoffen tot zich kan nemen, zodat de nadelige gevolgen van de ondervoeding worden tegengegaan.

Op het veertigste congres van de European Society for Clinical Nutrition and Metabolism werden de resultaten van een klinische studie gepresenteerd die laten zien dat een nieuw ontwikkelde medische voeding wellicht een betere keus zal worden voor de oudere. In de studie met 82 thuiswonende ouderen met (een hoog risico op) ondervoeding werd dit product vergeleken met een standaard medische voeding die veel gebruikt wordt in Nederland. De belangrijkste uitkomst was dat de loopsnelheid van de mensen die het nieuwe product gebruikten significant meer toenam dan van de controlegroep. Loopsnelheid bij ondervoede ouderen is direct gecorreleerd aan algemene gezondheidsstatus en kwaliteit van leven. Daarnaast nam in de onderzoeksgroep ook de spiermassa significant meer toe dan in de controlegroep. Volgens de ontwikkelaars van de voeding wordt dit veroorzaakt door de specifieke samenstelling van de nieuwe voeding, die ervoor zorgt dat de eiwitten uit de voeding efficiënter worden omgezet in spiermassa. In het Voedingsdagboek van IIN zijn de verschillende medische voedingen ook met gemak toe te voegen en zo inzichtelijk voor diëtist en cliënt. Wilt u meer informatie over dit onderzoek of over het Voedingsdagboek, dan kunt u contact opnemen met onze diëtist (Anouk van der Linden, a.vanderlinden@iin.fm of 06-40751624).

Terug naar alle artikelen

Meer informatie?

We helpen u graag verder. Bel gerust:

+316 21487810
info@iin.fm


Onze contactgegevens