Kassa meldt: fouten met allergenen worden vaak gemaakt in de zorg

5 maart 2019

Twee tot drie procent van alle volwassenen in Nederland kampt met een voedselallergie. Daarnaast hebben veel mensen last van een voedselintolerantie. Voor mensen met een allergie kan het in aanraking komen met het allergeen een levensbedreigende reactie veroorzaken. Het is dus voor hen van levensbelang dat allergeen koste wat het kost te vermijden. Zo lang je zelf controle over je eten hebt, is dat voor de meeste mensen geen groot probleem. Op het moment dat je deze controle uit handen moet geven, kan dat echter heel anders lopen.

Fouten met allergenen in zorginstellingen

Ongeveer anderhalve week geleden kwam het programma Kassa van BNN-VARA met het bericht dat er in zorginstellingen zoals ziekenhuizen vaak fouten worden gemaakt met betrekking tot allergenen. Kassa heeft in samenwerking met de stichting Voedselallergie een enquête gehouden, waaruit blijkt dat mensen met een voedselallergie of –intolerantie vaak problemen hebben met het eten in zorginstellingen. Bijna 38% van de mensen in de enquête die aangaven een voedselallergie te hebben en opgenomen te zijn geweest in een zorginstelling, geeft aan dat er bij de intake niet is gevraagd naar de allergie. Zelfs als er wel naar de allergie was gevraagd, kreeg een deel van de geënquêteerden wel voedsel aangeboden waar de allergenen in zaten. Sommigen hebbenzelfs een allergische reactie op het voedsel gekregen. Gelukkig was er maar bij een enkeling sprake van ernstige klachten, zoals hart- en vaatklachten of een anafylaxie. Met name in ziekenhuizen lijken deze problemen een grotere rol te spelen. Op de werkvloer zou er te weinig kennis over allergenen zijn en te weinig prioriteit worden gegeven aan het probleem. Helga Merkun (voorzitter van Diëtisten Alliantie Voedsel Overgevoeligheid) geeft aan dat hoe kleiner de zorginstelling is, hoe groter het gebrek aan kennis vaak ook is. Veel kleine instellingen hebben geen gespecialiseerde diëtist in huis vanwege een klein budget. Daarom is het belangrijk dat ook het andere personeel voldoende informatie en kennis heeft over allergenen en dat voldoende duidelijk is welke producten welke allergenen bevatten.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Ingrediënten Informatie Nederland is eendynamisch bedrijf dat zich onder andere heeft gespecialiseerd in de validatie en weergave van allergenen in voeding. De afgelopen jaren heeft IIN een grote database verworven met veel verschillende producten, gebaseerd op de assortimenten van klanten als (academische) ziekenhuizen, andere zorginstellingen en horeca. In deze database staat per product weergegeven wat de voedingswaarden ervan zijn en welke ingrediënten en allergenen ze bevatten. De bron van deze informatie is altijd de producent van het product. Deze aangeleverde gegevens worden kritisch bekeken op juistheid door gespecialiseerde werknemers. Als laatste validatiestap worden de allergenen in een product gecontroleerd door specifieke software, die alle allergenen van een product (mochten deze er nog niet zijn uitgefilterd) alsnog weergeeft. Deze informatie wordt per product met de ondergrens van een jaar opnieuw gecontroleerd, aangezien producenten nogal eens wijzigingen doorvoeren in hun assortiment. Veranderingen in voedingswaarden, ingrediënten en allergenen van producten worden zo ondervangen.

Ingrediënten Informatie Nederland zorgt er op deze manier voor dat u altijd de juiste allergeneninformatie kunt verstrekken aan uw patiënten. Ook medewerkers met minder kennis over allergenen kunnen het gebruiksvriendelijke systeem eenvoudig hanteren, waardoor de kans dat er op dat gebied fouten worden gemaakt significant wordt gereduceerd.

Wilt u meer weten over wat IIN voor u kan doen? Neem dan contact met ons op of neem een kijkje op onze website.

Terug naar alle artikelen

Meer informatie?

We helpen u graag verder. Bel gerust:

+316 21487810
info@iin.fm


Onze contactgegevens