Afstudeeronderzoek met betrekking tot voedingsberekeningprogramma IIN

Van februari tot en met oktober 2018 heeft een student Voeding en Diëtetiek in opdracht van IIN haar afstudeeronderzoek uitgevoerd. Zij onderzocht door middel van een web survey welke wensen en behoeften ziekenhuisdiëtisten hebben met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid en validiteit van een voedingsberekeningsprogramma. Hierin werden de volgende punten meegenomen: validiteit, gebruiksvriendelijkheid, de kwaliteit van de data in de database, het aantal beschikbare producten, de maatvoering die wordt gebruikt, de functies van het programma en de tijdsintensiteit. Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek zal zij een advies uitbrengen aan IIN, zodat IIN de resultaten op hun eigen voedingsberekeningsprogramma toe kan passen. Graag willen we u informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

Gebruikte programma’s en tevredenheid

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de diëtisten een eigen Excelbestand met voedingswaarden van producten gebruikt om de voeding te berekenen. Daarnaast wordt in de meeste gevallen nog een ander programma gebruikt (zoals Eetmeter of EVRY) of worden voedingswaarden uit het hoofd berekend. Over het algemeen vinden diëtisten wel dat een voedingsberekeningsprogramma meerwaarde heeft en dat het helpt om efficiënt te werken. Ze zijn echter nog niet helemaal tevreden over het aantal producten in de gebruikte programma’s en over de tijd die ze nodig hebben voor het gebruik ervan. De huidige voedingsberekeningsprogramma’s zijn dus niet optimaal afgestemd op ziekenhuisdiëtisten, alhoewel hier wel behoefte aan is.

Twijfel aan uitkomst

Ook wordt soms getwijfeld aan de uitkomst van de voedingsberekeningen, omdat sommige producten niet beschikbaar zijn in de gebuikte database. Van andere producten zijn de voedingswaarden niet nauwkeurig genoeg; er zijn slechts gemiddelde waarden beschikbaar, hoewel een specifiek merk wordt gebruikt. Eveneens ontbreken er vaak specifieke producten in de database, zoals drinkvoeding, andere dieetproducten, supermarktproducten en zelf bereide producten zoals ziekenhuismaaltijden. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van de huidige programma’s tijd vergt, net als het feit dat de producten door diëtisten zelf ingevoerd moeten worden. Op grond hiervan is het aannemelijk dat er behoefte is aan een database die exacte voedingswaarden en een groter bestand aan producten kan bieden dan bijvoorbeeld de NEVO-tabel.

Wensen en behoeften

Qua overzicht vinden de meeste diëtisten belangrijk dat er een dagelijks overzicht beschikbaar is waarin alle geconsumeerde producten, voedingswaarden en een vergelijking met de behoefte worden weergegeven. Ook willen ze graag dat er uitkomsten van specifieke voedingswaarden weergegeven kunnen worden en dat ze hierin zelf keuzes kunnen maken, evenals dat de micro- en macronutriëntenbehoefte individueel en per ziektebeeld moet kunnen worden aangepast. Diëtisten willen graag keuze kunnen hebben in alle soorten maatvoedingen bij het invoeren, zoals grammen of milliliters, huishoudelijke maten en portiegroottes. Ook zouden ze graag een koppeling met het Elektronisch Patiënten Dossier willen, zodat de persoonlijke gegevens van de patiënt niet handmatig ingevoerd hoeven te worden.

  •  “Klinisch zou het fijn zijn als er een programma is waarin zowel de voedingsberekening gedaan kan worden en deze automatisch vergeleken wordt met de behoefte. Het mooiste zou zijn als voedingsassistenten hierin kunnen invullen wat patiënten eten, zodat de diëtist dit niet meer hoeft te doen. En dat de patiënten dan kunnen zien wat ze nog moeten eten om hun behoefte te halen.” (Citaat uit afstudeeronderzoek ‘Voedingsberekeningsprogramma’s voor ziekenhuisdiëtisten’, pag. 24)

Voedingsdagboek IIN

Het voedingsdagboek dat IIN heeft ontwikkeld maakt gebruik van een database waarin alle producten zijn toegevoegd die een cliënt gebruikt. Ook zijn de voedingswaarden die in de database beschikbaar zijn gevalideerd. Dit zorgt ervoor dat de berekening van de inname van de patiënt nauwkeurig en betrouwbaar is en tijd bespaart. Daarnaast is het mogelijk dat er door voedingsassistenten de inname van de voeding wordt ingevoerd in de gewenste maatvoering, zodat de diëtist direct de berekende uitkomst kan bekijken. Ook is door het weergeven van tabellen en metertjes voor de patiënt te zien wat zijn inname per dag is en wat er nog moet worden aangevuld in de voeding. Per voedingswaarde is te bepalen welke waarde zichtbaar moet zijn en berekend moet worden.

 

Wilt u meer weten over het voedingsdagboek? Neem dan gerust contact met ons op!

Dit onderzoek is uitgevoerd door Sooner Griesinger, student Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Terug naar alle artikelen

Meer informatie?

We helpen u graag verder. Bel gerust:

+316 21487810
info@iin.fm


Onze contactgegevens