Aandacht voor eten en drinken in de zorg

De kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg voor 2019 zijn bekend. Een nieuwe indicator is 'aandacht voor eten en drinken'. Welke kennis en oplossingen heeft IIN in huis om deze indicator mede op de kaart te zetten?

Kwaliteitsindicatoren

‘De kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg voor 2019 zijn bekend. Zorgorganisaties moeten vijf indicatoren basisveiligheid aanleveren: drie zijn verplicht, twee indicatoren mogen vrij gekozen worden door zorgprofessionals en zorgorganisaties uit een lijst van zeven. De vijf indicatoren zijn er minder dan eerdere jaren en beperken daarmee administratieve lasten voor zorgorganisaties, maar bieden wel goed inzicht in de kwaliteit op zorglocaties. 

ActiZ is content met het resultaat dat het aantal verplichte indicatoren afneemt. Voor 2019 gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren gekozen worden uit een lijst van zeven. Zorgorganisaties beslissen zelf, in samenspraak met professionals en cliëntenraad, welke van deze zeven keuze-vrije indicatoren ze gaan aanleveren. De indicator ‘Middelen en maatregelen rondom vrijheid’ is niet langer verplicht, dit in afwachting van de uitwerking van de Wet Zorg en Dwang.

Nieuw: aandacht voor eten en drinken

De indicator ‘aandacht voor eten en drinken’ is nieuw. Eten en drinken is voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het er niet alleen om te voorkomen dat mensen ondervoed raken of overgewicht ontwikkelen, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Met de indicator worden de afspraken getoetst die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken.’ (Bron: actiz.nl)

Kennis en oplossingen

‘Aandacht voor eten en drinken’ is een breed onderwerp en raakt veel verschillende aspecten. Wat bijvoorbeeld te denken van voedselveiligheid en cliënten met een specifieke voedingsbehoefte? En hoe laat u als zorginstelling zien dat u inderdaad aandacht hebt voor het eten en drinken van uw cliënten?

IIN heeft verschillende modulen in haar software die ‘aandacht voor eten en drinken’ beter inzichtelijk maakt en vereenvoudigt. Een daarvan is het Voedingsdagboek, dat cliënten of hun verzorgers eenvoudig bij laat houden wat zij eten. Cliënten met ziektebeelden die een specifieke voeding vereisen kunnen op metertjes precies zien wat zij eten en of dat voldoende, niet voldoende of juist te veel is. Het Voedingsdagboek is per cliënt aan te passen.

Verder laat de receptenmodule van IIN overzichtelijk zien welke allergenen en voedingswaarden er in gebruikte producten en eigengemaakte gerechten zitten. Zijn er cliënten met allergieën of andere voedingsbehoeften? Dan is eenvoudig te zien welke producten of gerechten de cliënt wel of niet veilig kan eten. Omdat deze informatie regelmatig wordt geüpdatet, blijft de informatie ook juist.

Meer weten over welke passende oplossingen IIN u kan bieden op het gebied van aandacht voor eten en drinken of wilt u op dit gebied eens bijgepraat worden? Neem dan gerust contact met ons op!

Terug naar alle artikelen

Meer informatie?

We helpen u graag verder. Bel gerust:

+316 21487810
info@iin.fm


Onze contactgegevens